رژه ی بالون ها - بروکسل

10 / 10
از 1 کاربر

"جشنواره کتاب طنز" در بروکسل در حال برگزاري است که به مناسبت اين جشنواره بالونهاي بزرگي از شخصيت هاي کارتون ها در سطح شهر رژه رفته که مفهومي از کتاب هاي کميک و قهرمانان کارتوني نيز بخشي از اين جشنواره بوده است . 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :